Bài 4, 5 trang 41 SGK Toán 1


Giải bài 4, 5 trang 41 SGK Toán 1. Bài 4: Viết các số 6, 1, 3, 7, 10. Bài 5: Xếp hình theo mẫu sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 4

Viết các số 6, 1, 3, 7, 10:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:

 

Phương pháp giải:

So sánh các số rồi viết theo thứ tự.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Xếp hình theo mẫu sau:

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi xếp hình theo mẫu đã cho.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự xếp hình theo mẫu đã cho.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 41 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay