Bài 4, 5 trang 39 SGK Toán 1


Giải bài 4, 5 trang 39 SGK Toán 1. Bài 4: Điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn, dấu bằng, Bài 5: Số ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 4

Điền dấu <; >; = vào chỗ trống:

a) 0....1               1.....2               2......3                 3.....4

    8....7               7.....6               6......6                 4.....5

                                                  10....9                  9 ....8

b) Các số bé hơn 10 là :................................................................

c) Trong các số từ 0 đến 10 : Số bé nhất là:......

                                           Số lớn nhất là:..... 

Phương pháp giải:

a) So sánh các số rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

b) Khi đếm xuôi các số từ 0 đến 10, các số đếm trước 10 thì có giá trị nhỏ hơn 10.

c) Tìm số bé nhất và số lớn nhất trong các số từ 0 đến 10.

Lời giải chi tiết:

a) 0 < 1               1 < 2               2 < 3                 3 < 4

    8 > 7               7 > 6               6 = 6                 4 < 5

                                                 10 > 9                9 > 8

b) Các số bé hơn 10 là: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

c) Trong các số từ 0 đến 10: Số bé nhất là:0

                                          Số lớn nhất là:10

Bài 5

Số ?

 

Phương pháp giải:

 Điền các số vào chỗ trống sao cho tổng của số đó với một số đã cho trước bằng 10.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay