Bài 4, 5 trang 39 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Giải bài 4, 5 trang 39 SGK Toán 1. Bài 4: Điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn, dấu bằng, Bài 5: Số ?

Đề bài

4. Điền dấu <; >; = vào chỗ chấm:

a) 0....1               1.....2               2......3                 3.....4

    8....7               7.....6               6......6                 4.....5

  10....9               9 ....8

b) Các số bé hơn 10 là:................................................................

c) Trong các số từ 0 đến 10: Số bé nhất là:......

                                        Số lớn nhất là:.....

5. Số ?

Lời giải chi tiết

4.

a) 0 < 1               1 < 2               2 < 3                 3 < 4

    8 > 7               7 > 6               6 = 6                 4 < 5

   10 > 9              9 > 8

b) Các số bé hơn 10 là: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

c) Trong các số từ 0 đến 10: Số bé nhất là:0

                                        Số lớn nhất là:10

5.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 38 SGK Toán 1