Bài 30: Tổng kết

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 76 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 76 VBT lịch sử 7: Lập bảng hệ thống các giai đoạn tồn tại của chế độ phong kiến ở châu Âu

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 76 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 76 VBT lịch sử 7: Em hãy kể tên các triều đại ở Trung Quốc thời phong kiến

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 77 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 77 VBT lịch sử 7: Lập bảng thống kê các quốc gia ở Đông Nam Á thời phong kiến

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 77 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 77 VBT lịch sử 7: Hãy phân chia các giai đoạn phát triển của lịch sử nước ta từ thế kỉ X

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 77 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 77 VBT lịch sử 7: Điều chỉnh lại niên đại, vương triều và người lãnh đạo

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 78 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 78 VBT lịch sử 7: Thế kỉ X - XIX, ở nước ta có những công trình nghệ thuật tiêu biểu nào

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 78 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 7 trang 78 VBT lịch sử 7: Xác định và phân tích những truyền thống tốt đẹp chủ yếu của nhân dân ta

Xem lời giải