Bài 29 trang 67 SGK Toán 7 tập 2


Cho G là trọng tâm của tam giác đều ABC

Đề bài

Cho \(G\) là trọng tâm của tam giác đều \(ABC.\) Chứng minh rằng:

                   \(GA = GB = GC.\)

Hướng dẫn: Áp dụng định lí ở bài tập \(26.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lí ở bài tập \(26\): Trong một tam giác cân, hai đường trung tuyến ứng với hai cạnh bên thì bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Gọi \(M, N, P\) lần lượt là trung điểm của các cạnh \(BC, AC, AB.\)

Vì \(∆ABC\) là tam giác đều nên \(AB = AC = BC.\) 

Xét \(∆ABC\) có \(AB = AC\) nên \(∆ABC\) cân tại \(A\).

\( \Rightarrow  BN = CP\) (hai trung tuyến ứng với hai cạnh bên của tam giác cân thì bằng nhau theo định lí ở bài tập \(26\))

Mà \(GB = \dfrac{2}{3}BN;\,\,GC = \dfrac{2}{3}CP\)

\(\Rightarrow GB = GC\)   (1)

Xét \(∆ABC\) có \(BA = BC\) nên \(∆ABC\) cân tại \(B\).

\( \Rightarrow   CP = AM\)  (hai trung tuyến ứng với hai cạnh bên của tam giác cân thì bằng nhau theo định lí ở bài tập \(26\))

Mà \(GA = \dfrac{2}{3}AM;\,\,GC = \dfrac{2}{3}CP\)

\(\Rightarrow GC = GA\)   (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra: \(GA = GB = GC\) (điều phải chứng minh).


Bình chọn:
4.4 trên 274 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí