Bài 2, 3, 4 trang 27 SGK Toán 1

Bình chọn:
2.8 trên 4 phiếu

Giải bài 2, 3, 4 trang 27 SGK Toán 1. Bài 2: Viết (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 2

Viết (theo mẫu):

 

Phương pháp giải :

Đếm số lượng hình ảnh rồi viết số thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải :

Bài 3

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải :

 Đếm xuôi và ngược các số từ 1 đến 6 rồi viết số còn thiếu vào chỗ trống.

Cách giải :

Bài 4

 Điền dấu >; <; = vào ô trống:

Phương pháp giải :

 So sánh rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Cách giải :

 

    Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Số 6