Bài 2 trang 66 SGK Sinh học 10


Hô hấp tế bào có thể được chia thành mấy giai đoạn chính? Là những giai đoạn nào? Mỗi giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào diễn ra ở đâu?

Đề bài

Hô hấp tế bào có thể được chia thành mấy giai đoạn chính? Là những giai đoạn nào? Mỗi giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào diễn ra ở đâu?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

Lời giải chi tiết

Quá trình hô hấp tế bào từ một phân tử glucôzơ được chia thành ba giai đoạn chính:

    + Đường phân: diễn ra trong tế bào chất

    + Chu trình Crep: diễn ra trong chất nền của ti thể

    + Chuỗi truyền êlêctrôn hô hấp: diễn ra ở màng trong của ti thể

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí