Bài 1, 2, 3 trang 123 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3 trang 123 SGK Toán 1. Bài 1: Vẽ đoạn thẳng có độ dài.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Vẽ đoạn thẳng có độ dài

5cm;           7cm;              2cm;              9cm. 

Phương pháp giải:

- Tay trái giữ thước, tay phải dùng bút đánh dấu một điểm trùng với vạch 0cm; một điểm trùng với vạch chỉ độ dài cần vẽ.

- Nối hai điểm thẳng theo mép thước, viết tên điểm ở hai đầu đoạn thẳng (nếu có) và độ dài của đoạn thẳng vừa vẽ.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt

Đoạn thẳng AB     : 5cm

Đoạn thẳng BC     : 3cm

Cả hai đoạn thẳng : ...cm ? 

Phương pháp giải:

 Muốn tìm lời giải ta lấy độ dài đoạn thẳng AB cộng với độ dài đoạn thẳng BC.

Lời giải chi tiết:

Cả hai đoạn thẳng có độ dài là: 

         5 + 3 = 8 (cm)

                Đáp số: 8cm.

Bài 3

Vẽ các đoạn thẳng AB, BC có độ dài nêu ở bài 2. 

Phương pháp giải:

 - Tay trái giữ thước, tay phải dùng bút đánh dấu một điểm trùng với vạch 0cm; một điểm trùng với vạch chỉ độ dài cần vẽ.

- Nối hai điểm thẳng theo mép thước, viết tên điểm ở hai đầu đoạn thẳng và kí hiệu độ dài của đoạn thẳng vừa vẽ.

Lời giải chi tiết:

 

 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 21 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay