Bài 2, 3, 4 trang 119, 120 SGK Toán 1


Giải bài 2, 3, 4 trang 119, 120 SGK Toán 1. Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống rồi đọc số đo.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 2

 Viết số thích hợp vào ô trống rồi đọc số đo:

 

Phương pháp giải:

- Xác định độ dài của mỗi đoạn thẳng rồi điền số thích hợp vào ô trống.

- Đọc các số vừa viết được với đơn vị độ dài xăng-ti-mét.

Lời giải chi tiết:

 

Hình 1: Đọc là ba xăng-ti-mét.

Hình 2: Đọc là bốn xăng -ti-mét.

Hình 3: Đọc là năm xăng-ti-mét. 

Bài 3

Đặt thước đúng ghi đ, sai ghi s:

 

Phương pháp giải:

 Kiểm tra cách đặt thước của mỗi hình rồi điền đ hoặc s vào ô trống :

- Một điểm của đoạn thẳng trùng với vạch 0 của thước.

- Mép của thước đặt sát với đoạn thẳng cần đo.

Lời giải chi tiết:

 

Hình 1: Sai vì một điểm của đoạn thẳng chưa trùng với vạch 0 của thước.

Hình 2 : Sai vì đoạn thẳng và thước không đặt sát nhau. 

Bài 4

Đo độ dài mỗi đoạn thẳng rồi viết các số đo: 

 

Phương pháp giải:

- Dùng thước thẳng có chia vạch xăng-ti-mét, đặt một điểm của đoạn thẳng trùng với vạch 0cm.

- Giữ thước sao cho mép thước trùng với đoạn thẳng cần đo, điểm còn lại trùng với vạch nào thì đó là độ dài đoạn thẳng.

Lời giải chi tiết:

 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay