Bài 2, 3, 4 trang 35 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Giải bài 2, 3, 4 trang 35 SGK Toán 1. Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 2

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Phương pháp giải :

Đếm xuôi các số, bắt đầu từ 0 rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Cách giải :

Bài 3

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải :

 Dựa vào các số đã cho, điền các số còn thiếu vào ô trống.

Cách giải :

Bài 4

Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

0....1                  0....5                 7.....0                   8....8

2....0                  8....0                 0.....3                   4....4

0....4                  9....0                 0.....2                   0....0

Phương pháp giải :

 So sánh rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Cách giải :

0 < 1                  0 < 5                 7 > 0                   8 = 8

2 > 0                  8 > 0                 0 < 3                   4 = 4

0 < 4                  9 > 0                 0 < 2                   0 = 0

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Số 0 - Toán lớp 1