Bài 2, 3, 4 trang 29 SGK Toán 1

Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

Giải bài 2, 3, 4 trang 29 SGK Toán 1. Bài 2: Điền số, Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 2

Đếm rồi điền số thích hợp vào chỗ trống :

Phương pháp giải :

Đếm các vật có trong mỗi hình rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Cách giải :

Bài 3

Viết số thích hợp vào ô trống :

Phương pháp giải :

- Đếm các ô vuông của mỗi cột rồi điền số thích hợp vào ô trống.

- Đếm xuôi hoặc đếm ngược các số trong phạm vi 7 rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Cách giải :


Bài 4

Điền dấu >; < hoặc = thích hợp vào ô trống :

Phương pháp giải : 

Đếm xuôi các số từ 1 đến 7; số nào được đếm trước thì có giá trị bé hơn.

Cách giải :


Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Số 7