Bài 2, 3, 4 trang 29 SGK Toán 1


Giải bài 2, 3, 4 trang 29 SGK Toán 1. Bài 2: Điền số, Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 2

Đếm rồi điền số thích hợp vào chỗ trống :

 

Phương pháp giải:

Đếm các vật có trong mỗi hình rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

Viết số thích hợp vào ô trống :

 


Phương pháp giải:

- Đếm các ô vuông của mỗi cột rồi điền số thích hợp vào ô trống.

- Đếm xuôi hoặc đếm ngược các số trong phạm vi 7 rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 4

Điền dấu >; < hoặc = thích hợp vào ô trống :

 

Phương pháp giải:

Đếm xuôi các số từ 1 đến 7; số nào được đếm trước thì có giá trị bé hơn.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay