Bài 2, 3, 4, 5 trang 36, 37 SGK Toán 1


Giải bài 2, 3, 4, 5 trang 36, 37 SGK Toán 1. Bài 2: Số ?Bài 3: Số ?Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống, Bài 5: Khoanh vào số lớn nhất (theo mẫu):

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 2

 

Phương pháp giải:

Đếm số cây nấm ở mỗi hình rồi điền số vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

 

Phương pháp giải:

 Đếm tất cả số chấm trong mỗi hình rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 4

 

Phương pháp giải:

Đếm xuôi hoặc ngược các số, bắt đầu từ số đầu tiên rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 5

 Khoanh vào số lớn nhất (theo mẫu):

Phương pháp giải:

So sánh các số rồi khoanh tròn vào số lớn nhất.

Chú ý : Khi đếm xuôi từ 0 đến 10 thì số nào đếm trước có giá trị bé hơn.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay