Bài 2, 3, 4, 5 trang 33 SGK Toán 1


Giải bài 2, 3, 4, 5 trang 33 SGK Toán 1. Bài 2: Điền số.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 2

Điền số vào chỗ trống:

 

Phương pháp giải:

Đếm số lượng vật trên mỗi hình rồi điền số vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

Điền dấu <; >; = thích hợp vào chỗ chấm:

8.... 9                7.....8                  9......8

9.....8                8.....9                  9......7

9.....9                7.....9                  9......6 

Phương pháp giải:

 So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

8 < 9                7 < 8                  9 > 8

9 > 8                8 < 9                  9 > 7

9 = 9                7 < 9                  9 > 6

Bài 4

Số ?

8 < ....            7 < .....                   7 < .....< 9

....>   8             ....> 7                    6 < ......< 8 

Phương pháp giải:

Tìm số thích hợp thỏa mãn đề bài đã cho rồi điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 8 < 9            7 < 8 ; 7 < 9             7 < 8 < 9

9 > 8            8 > 7 ; 9 > 7              6 < 7 < 8

Bài 4

Viết các chữ số thích hợp vào ô trống:

 

Phương pháp giải:

 Bắt đầu từ số ở ô vuông đầu tiên, đếm xuôi hoặc ngược các số (dựa vào chiều mũi tên) rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay