Bài 2, 3, 4, 5 trang 33 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Giải bài 2, 3, 4, 5 trang 33 SGK Toán 1. Bài 2: Điền số.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 2

Điền số vào chỗ trống:

Phương pháp giải :

Đếm số lượng vật trên mỗi hình rồi điền số vào ô trống.

Cách giải :

Bài 3

Điền dấu <; >; = thích hợp vào chỗ chấm:

8.... 9                7.....8                  9......8

9.....8                8.....9                  9......7

9.....9                7.....9                  9......6

Phương pháp giải :

 So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

Cách giải :

8 < 9                7 < 8                  9 > 8

9 > 8                8 < 9                  9 > 7

9 = 9                7 < 9                  9 > 6

Bài 4

Số ?

8 < ....            7 < .....                   7 < .....< 9

....>   8             ....> 7                    6 < ......< 8

Phương pháp giải :

Tìm số thích hợp thỏa mãn đề bài đã cho rồi điền vào chỗ trống.

Cách giải :

8 < 9            7 < 8 ; 7 < 9             7 < 8 < 9

9 > 8            8 > 7 ; 9 > 7              6 < 7 < 8

Bài 4

Viết các chữ số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải :

 Bắt đầu từ số ở ô vuông đầu tiên, đếm xuôi hoặc ngược các số (dựa vào chiều mũi tên) rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Cách giải :

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Số 9