Bài 2, 3, 4, 5 trang 33 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Giải bài 2, 3, 4, 5 trang 33 SGK Toán 1. Bài 2: Điền số.

Đề bài

2. Điền số vào chỗ trống:

3. Điền dấu <; >; = thích hợp vào chỗ chấm:

8.... 9                7.....8                  9......8

9.....8                8.....9                  9......7

9.....9                7.....9                  9......6

4. Số ?

8 < ....            7 < .....                   7 < .....< 9

....>   8             ....> 7                    6 < ......< 8

5. Viết các chữ số thích hợp vào ô trống:

Lời giải chi tiết

2.

3.

8 < 9                7 < 8                  9 > 8

9 > 8                8 < 9                  9 > 7

9 = 9                7 < 9                  9 > 6

4.

8 < 9            7 < 8 ; 7 < 9             7 < 8 < 9

9 > 8            8 > 7 ; 9 > 7              6 < 7 < 8

5.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Số 9