Bài 14. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

Bình chọn:
4.7 trên 93 phiếu
Bài 1 trang 61 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 61 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 64 SBT sử 10

Giải bài tập 2 trang 64 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy đánh dấu x vào cột để trống trong bảng sau để xác định

Xem lời giải

Bài 3 trang 65 SBT sử 10

Giải bài tập 3 trang 65 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

Xem lời giải

Bài 4 trang 65 SBT sử 10

Giải bài tập 4 trang 65 sách bài tập Lịch sử 10. Quốc gia Văn Lang của người Việt được hình thành dựa trên những

Xem lời giải

Bài 5 trang 66 SBT sử 10

Giải bài tập 5 trang 66 sách bài tập Lịch sử 10. Theo em những chuyển biến nào trong nền kinh tế đã dẫn đến

Xem lời giải

Bài 6 trang 66 SBT sử 10

Giải bài tập 6 trang 66 sách bài tập Lịch sử 10. Tại sao nói:Tổ chức nhà nước Văn Lang-Âu Lạc còn đơn giản, sơ khai?

Xem lời giải

Bài 7 trang 66 SBT sử 10

Giải bài tập 7 trang 66 sách bài tập Lịch sử 10. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang - Âu Lạc

Xem lời giải

Bài 8 trang 67 SBT sử 10

Giải bài tập 8 trang 67 sách bài tập Lịch sử 10. Điểm giống nhau trong hoạt động kinh tế của cư dân Văn Lang - Âu Lạc

Xem lời giải

Bài 9 trang 67 SBT sử 10

Giải bài tập 9 trang 67 sách bài tập Lịch sử 10. Theo em, đời sống kinh tế, văn hóa của cư dân Champa và Phù Nam

Xem lời giải