Bài 1, 2, 3 trang 86, 87 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.5 trên 11 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 86, 87 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

 a)  3 + 7 =            4 + 5 =              7 - 2 =                8 - 1 =

      6 + 3 =           10 - 5 =              6 + 4 =               9 - 4 =

Phương pháp giải :

Tìm giá trị của phép cộng và phép trừ trong phạm vi 10.

Cách giải :

  a) 3 + 7 = 10             4 + 5 = 9            7 - 2 = 5               8 - 1 = 7

      6 + 3 = 9              10 - 5 = 5            6 + 4 = 10            9 - 4 = 5

Bài 2

Số ?

Phương pháp giải :

 Điền số vào ô trống còn thiếu sao cho tổng hai ô cùng hàng bằng giá trị của số đã cho ở hàng trên cùng.

Cách giải :

Bài 3

Viết phép tính thích hợp:

     b) Có : 10 quả bóng

        Cho : 3 quả bóng

        Còn : ....quả bóng ?

Phương pháp giải :

a) Đếm số thuyền ở mỗi hàng rồi viết phép tính tìm cả hai hàng bằng bao nhiêu.

b) Viết phép tính là số quả bóng có ban đầu trừ đi số quả bóng đã cho, rồi tìm kết quả phép tính đó. 

Cách giải :

a)  4 + 3 = 7.

b) 10 - 3 = 7.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay