Bài 1, 2, 3 trang 145 SGK Toán 1

Bình chọn:
2.4 trên 5 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 145 SGK Toán 1. Bài 1: Số liền sau của 97 là...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Số liền sau của 97 là.....                        

Số liền sau của 98 là:.....

Số liền sau của 99 là:....

Phương pháp giải : 

Số liền sau của số a thì lớn hơn a một đơn vị.

Cách giải :

Số liền sau của 97 là 98                      

Số liền sau của 98 là: 99

Số liền sau của 99 là 100.

Bài 2

 Viết số còn thiếu vào ô trống trong bảng các số từ 1 đến 100 :

Phương pháp giải : 

 Đếm xuôi các số từ 1 rồi điền số còn thiếu vào các ô trống trong bảng.

Cách giải :

Bài 3

Trong bảng các số từ 1 đến 100:

a) Các số có một chữ số là........................................................

b) Các số tròn chục là:.............................................................

c) Số bé nhất có hai chữ số là:..................................................

d) Số lớn nhất có hai chữ số là:.................................................

đ) Các số có hai chữ số giống nhau là: 11, 22..............................

Phương pháp giải : 

 - Các số tròn chục thì có chữ số hàng đơn vị bằng 0.

- Đọc kĩ câu hỏi rồi liệt kê các số theo yêu cầu.

Cách giải :

a) Các số có một chữ số là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

b) Các số tròn chục là: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ,80, 90.

c) Số bé nhất có hai chữ số là:10

d) Số lớn nhất có hai chữ số là: 99

đ) Các số có hai chữ số giống nhau là: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bảng các số từ 1 đến 100