Bài 1, 2, 3 trang 145 SGK Toán 1

Bình chọn:
2.4 trên 5 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 145 SGK Toán 1. Bài 1: Số liền sau của 97 là...

Đề bài

1.

Số liền sau của 97 là.....                        

Số liền sau của 98 là:.....

Số liền sau của 99 là:....

2. Viết số còn thiếu vào ô trống trong bảng các số từ 1 đến 100

3. Trong bảng các số từ 1 đến 100:

a) Các số có một chữ số là........................................................

b) Các số tròn chục là:.............................................................

c) Số bé nhất có hai chữ số là:..................................................

d) Số lớn nhất có hai chữ số là:.................................................

đ) Các số có hai chữ số giống nhau là: 11, 22..............................

Lời giải chi tiết

1.

Số liền sau của 97 là 98                      

Số liền sau của 98 là: 99

Số liền sau của 99 là 100

2. 

3.

a) Các số có một chữ số là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

b) Các số tròn chục là: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ,80, 90.

c) Số bé nhất có hai chữ số là:10

d) Số lớn nhất có hai chữ số là: 99

đ) Các số có hai chữ số giống nhau là: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bảng các số từ 1 đến 100