Bài 1, 2, 3, 4 trang 88 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 88 SGK Toán 1. Bài 1: Tính.

Đề bài

1. Tính:

 1 + 9 =          2 + 8 =            3 + 7 =                 4 + 6 =              5 + 5 =

10 - 1 =         10 - 2 =           10 - 3 =                 10 - 4 =             10 - 5 =

 6 + 4 =          7 + 3 =             8 + 2 =                9 + 1 =             10 + 0 =

10 - 6 =         10 - 7 =           10 - 8 =                  10 - 9 =            10 - 0 =

2.

3. Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm.

10....3 + 4                8....2 + 7                 7.....7 - 1

 9..... 7 + 2              10....1 + 9                2 + 2 ....4 - 2

 6 - 4....6 + 3          5 + 2....2 + 4            4 + 5 ....5 + 4

4. Viết phép tính thích hợp:

Tổ 1: 6 bạn.

Tổ 2: 4 bạn.

Cả hai tổ:....bạn ?

Lời giải chi tiết

1.

1 + 9 = 10      2 + 8 = 10       3 + 7 = 10       4 + 6 = 10      5 + 5 = 10

10 - 1 = 9      10 - 2 = 8         10 - 3 = 7        10 - 4 = 6       10 - 5 = 5

 6 + 4 = 10     7 + 3 =  10     8 + 2 = 10        9 + 1 = 10      10 + 0 = 10

10 - 6 = 4       10 - 7 = 3       10 - 8 =  2       10 - 9 = 1        10 - 0 = 10

3.

10 > 3 + 4                8 < 2 + 7                 7 > 7 - 1

  9 = 7 + 2             10 = 1 + 9               2 + 2  > 4 - 2

 6 - 4 < 6 + 3          5 + 2 > 2 + 4            4 + 5  = 5 + 4

4.

Cả hai tổ có số bạn là: 6 + 4 = 10.

Loigiaihay.com


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 88 SGK Toán 1