Bài 1, 2, 3, 4 trang 83, 84 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 83, 84 SGK Toán 1. Bài 1: Tính,Bài 3: So sánh, Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

a) 

b) 

1 + 9 =         2 + 8 =             3 + 7 =             4 + 6 =              5 + 5 =

10 - 1 =        10 - 2=            10 - 3 =            10 - 4 =              10 - 5 =

10 - 9 =        10 - 8 =           10 - 7 =            10 - 6 =              10 - 0 = 

Phương pháp giải:

a) Trừ các số theo cột dọc rồi viết kết quả vào chỗ trống.

b) Tìm giá trị các phép tính rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a)

b) 

1 + 9 = 10          2 + 8 = 10     3 + 7 = 10      4 + 6 = 10         5 + 5 = 10 

10 - 1 = 9          10 - 2= 8       10 - 3 = 7       10 - 4 = 6          10 - 5 = 5

10 - 9 = 1          10 - 8 = 2      10 - 7 = 3       10 - 6 = 4          10 - 0 = 10

Bài 2

 

Phương pháp giải:

 Tìm các cặp số có tổng bằng 10 rồi viết số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

Điền dấu  <, >, = thích hợp vào chỗ chấm.

9....10                     3 + 4 ....10                     6....10 - 4

10....4                     6 + 4 ....4                       6 ....9 - 3 

Phương pháp giải:

 - Tìm giá trị các phép tính.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

 9 < 10                     3 + 4 < 10                     6 = 10 - 4

10 > 4                     6 + 4  > 4                      6 = 9 - 3

Bài 4

 Viết phép tính thích hợp:

 

Phương pháp giải:

- Đếm tất cả số quả bí đỏ; số bí đỏ Bác Gấu chở đi và số quả còn lại.

- Viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Phép tính là: 10 - 4 = 6.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 10 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay