Bài 1, 2, 3, 4 trang 83, 84 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 83, 84 SGK Toán 1. Bài 1: Tính,Bài 3: So sánh, Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

a) 

b) 

1 + 9 =         2 + 8 =             3 + 7 =             4 + 6 =              5 + 5 =

10 - 1 =        10 - 2=            10 - 3 =            10 - 4 =              10 - 5 =

10 - 9 =        10 - 8 =           10 - 7 =            10 - 6 =              10 - 0 =

Phương pháp giải :

a) Trừ các số theo cột dọc rồi viết kết quả vào chỗ trống.

b) Tìm giá trị các phép tính rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

a)

b) 

1 + 9 = 10          2 + 8 = 10     3 + 7 = 10      4 + 6 = 10         5 + 5 = 10

10 - 1 = 9          10 - 2= 8       10 - 3 = 7       10 - 4 = 6          10 - 5 = 5

10 - 9 = 1          10 - 8 = 2      10 - 7 = 3       10 - 6 = 4          10 - 0 = 10

Bài 2

Phương pháp giải :

 Tìm các cặp số có tổng bằng 10 rồi viết số còn thiếu vào ô trống.

Cách giải :

Bài 3

Điền dấu  <, >, = thích hợp vào chỗ chấm.

9....10                     3 + 4 ....10                     6....10 - 4

10....4                     6 + 4 ....4                       6 ....9 - 3

Phương pháp giải :

 - Tìm giá trị các phép tính.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

Cách giải :

9 < 10                     3 + 4 < 10                     6 = 10 - 4

10 > 4                     6 + 4  > 4                      6 = 9 - 3

Bài 4

 Viết phép tính thích hợp:

Phương pháp giải :

- Đếm tất cả số quả bí đỏ; số bí đỏ Bác Gấu chở đi và số quả còn lại.

- Viết phép tính thích hợp.

Cách giải :

Phép tính là: 10 - 4 = 6.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phép trừ trong phạm vi 10