Bài 1, 2, 3, 4 trang 163 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 163 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 3: So sánh, Bài 4: Đúng ghi đ, sai ghi s (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

34 + 42                          76 - 42                          52 + 47

42 + 34                          76 - 34                          47 + 52 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện phép tính lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

 

Quảng cáo
decumar

Bài 2

 Viết phép tính thích hợp:

  

Phương pháp giải:

 Từ ba số đã cho, viết bốn phép tính cộng, trừ liên quan.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

30 + 6......6 + 30

45 + 2.....3 + 45    

55......50 + 4 

Phương pháp giải:

 - Tính giá trị của mỗi vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp.

Lời giải chi tiết:

30 + 6 = 6 + 30

45 + 2 < 3 + 45    

55 > 50 + 4

Bài 4

Đúng ghi đ, sai ghi s (theo mẫu):

  

Phương pháp giải:

 - Thực hiện các phép tính.

- Kiểm tra phép tính đã nối với kết quả đúng hay chưa rồi điền đ hoặc s tùy ý.

Lời giải chi tiết:

 


Bình chọn:
3.6 trên 13 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay