Bài 1, 2, 3, 4 trang 163 SGK Toán 1

Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 163 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 3: So sánh, Bài 4: Đúng ghi đ, sai ghi s (theo mẫu).

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

34 + 42                          76 - 42                          52 + 47

42 + 34                          76 - 34                          47 + 52

2. Viết phép tính thích hợp:

3. Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

30 + 6......6 + 30

45 + 2.....3 + 45    

55......50 + 4

4. Đúng ghi đ, sai ghi s (theo mẫu):

Lời giải chi tiết

1.

34 + 42 = 76                        76 - 42 = 34                       52 + 47 = 99 

42 + 34 = 76                        76 - 34 = 42                       47 + 52 = 99 

2.

3.

30 + 6 = 6 + 30

45 + 2 < 3 + 45    

55 > 50 + 4

4.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 163 SGK Toán 1