Bài 1, 2, 3, 4 trang 133, 134 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 133, 134 SGK Toán 1. Bài 1: Đúng ghi đ, sai ghi s.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đúng ghi Đ, sai ghi S :

 

Phương pháp giải:

- Đọc các nhận xét và kiểm tra lại trong hình đã cho.

- Điền đ hoặc s thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

 

 

Phương pháp giải:

 Vẽ thêm các điểm ở trong và ở ngoài mỗi hình với đúng số lượng đã cho. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính:

20 + 10 + 10 =                                  60 - 10 - 20 =

30 + 10 + 20 =                                  60 - 20 -10 =

30 + 20 + 10 =                                  70 + 10 - 20 = 

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

20 + 10 + 10 = 40                                  60 - 10 - 20 = 30

30 + 10 + 20 = 60                                  60 - 20 -10 = 30 

30 + 20 + 10 = 60                                  70 + 10 - 20 = 60

Bài 4

 Hoa có 10 nhãn vở, mẹ mua cho Hoa thêm 20 nhãn vở nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu nhãn vở ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Có : 10 nhãn vở

Thêm : 20 nhãn vở

Tất cả : ... nhãn vở ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số nhãn vở đang có cộng với số nhãn vở được mua thêm.

Lời giải chi tiết:

Hoa có tất cả số nhãn vở là:

    10 +20 = 30 (nhãn vở)

              Đáp số: 30 nhãn vở. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 22 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay