Bài 1, 2, 3, 4 trang 133, 134 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 133, 134 SGK Toán 1. Bài 1: Đúng ghi đ, sai ghi s.

Đề bài

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

2. 

3. Tính:

20 + 10 + 10 =                                  60 - 10 - 20 =

30 + 10 + 20 =                                  60 - 20 -10 =

30 + 20 + 10 =                                  70 + 10 - 20 =

4. Hoa có 10 nhãn vở, mẹ mua cho Hoa thêm 20 nhãn vở nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu nhãn vở ?

Lời giải chi tiết

1.

2.

3. 

20 + 10 + 10 = 40                                  60 - 10 - 20 = 30

30 + 10 + 20 = 60                                  60 - 20 -10 = 30 

30 + 20 + 10 = 60                                  70 + 10 - 20 = 60

4.

Số nhãn vở mà Hoa có là:

10  +20 = 30 (nhãn vở)

Đáp số: 30 nhãn vở.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình