Bài 1, 3, 4, 5 trang 89 SGK Toán 1

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Giải bài 1, 3, 4, 5 trang 89 SGK Toán 1. Bài 1: Viết số thích hợp theo mẫu.

Đề bài

1. Viết số thích hợp (theo mẫu):

3. Tính:

4. Số ?

 

5. Viết phép tính thích hợp:

a) Có: 5 quả                                           

    Thêm: 3 quả                                               

    Có tất cả:....quả ?                                        

                      

 b) Có: 7 viên bi

     Bớt: 3 viên bi

     Còn:....viên bi ?

  

Lời giải chi tiết

1.

3.

4.

5.

a) 5 + 3 = 8.

b) 7 - 3 = 4.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 89 SGK Toán 1