Bài 1, 3, 4, 5 trang 89 SGK Toán 1


Giải bài 1, 3, 4, 5 trang 89 SGK Toán 1. Bài 1: Viết số thích hợp theo mẫu.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp (theo mẫu):

 

Phương pháp giải:

Đếm số chấm tròn trong mỗi ô rồi viết số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

Tính:

 

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính cộng hoặc trừ trong phạm vi 10 rồi điền kết quả.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 4

Số ?

  

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính từ trái sang phải rồi điền kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 5

Viết phép tính thích hợp:

a) Có: 5 quả                                           

    Thêm: 3 quả                                               

    Có tất cả:....quả ?                                        

                      

 b) Có: 7 viên bi

     Bớt: 3 viên bi

     Còn:....viên bi ?

   

Phương pháp giải:

 - Xác định các thông tin đã cho và yêu cầu của bài toán.

a) Viết phép tính ta lấy số quả đang có cộng với số quả được thêm rồi tìm kết quả của phép tính.

b) Viết phép tính ta lấy số viên bi đang có trừ đi số viên bi đã bớt rồi tìm kết quả.

Lời giải chi tiết:

a) 5 + 3 = 8.

b) 7 - 3 = 4. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay