Bài 1, 2 trang 21 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2 trang 21 SGK Toán 1. Bài 1: Điền dấu lớn hơn,nhỏ hơn. Bài 2: Viết theo mẫu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Điền dấu > hoặc < vào chỗ chấm:

3...4                 5...2               1....3                2...4

4...3                 2...5               3....1                4....2 

Phương pháp giải:

So sánh các số rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

3 < 4                 5 > 2               1 < 3                2 < 4

4 > 3                 2 < 5               3 > 1                4 > 2

Bài 2

Viết (theo mẫu):

   

Phương pháp giải:

- Đếm số lượng các vật trong hình.

- So sánh hai số rồi viết vào ô trống theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

 


Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay