Bài 1, 2 trang 152 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.9 trên 15 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 152 SGK Toán 1. Bài 1, Bài 2: Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán rồi giải bài toán đó.

Đề bài

1. Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán rồi giải bài toán đó.

a) Bài toán:

Trong bến có....ô tô

có thêm....ô tô vào bến

Hỏi.............................?

b) Bài toán:

Lúc đầu trên cành có 6 con chim,

có....con chim bay đi

Hỏi.............................................. ?

Bài 2: Nhìn tranh vẽ, nêu tóm tắt bài toán rồi giải bài toán đó :

Lời giải chi tiết

1.

a)

Trong bến có  5 ô tô

có thêm 2 ô tô vào bến

Hỏi có tất cả bao nhiêu ô tô ở trong bến?

Bài giải:

Số ô tô ở trong bến là:

5 + 2 = 7 (ô tô)

Đáp số: 7 ô tô.

b) 

Lúc đầu trên cành có 6 con chim,

có 2 con chim bay đi

Hỏi trên cành có bao nhiêu con chim ?

Bài giải:

Số con chim trên cành có là:

6 - 2 = 4 (con chim)

Đáp số: 4 con chim.

2.

Tóm tắt:

Có 8 con thỏ trên sân

3 con thỏ đi ra ngoài sân

Hỏi trong sân có bao nhiêu con thỏ ?

Bài giải:

Số thỏ ở trong sân là:

8 - 3 = 5 (con thỏ)

Đáp số: 5 con thỏ.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 152 SGK Toán 1