Bài 1, 2 trang 152 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2 trang 152 SGK Toán 1. Bài 1, Bài 2: Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán rồi giải bài toán đó.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1a

Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán, rồi giải bài toán đó :

a) Bài toán:

Trong bến có....ô tô, có thêm....ô tô vào bến. Hỏi.............................? 

Phương pháp giải:

- Nhìn hình vẽ rồi điền số và câu hỏi vào đề bài.

- Đọc lại đề bài, dùng phép toán hợp lí để giải bài toán.

Lời giải chi tiết:

a)

Bài toán : Trong bến có  5 ô tô, có thêm 2 ô tô vào bến. Hỏi có tất cả bao nhiêu ô tô ở trong bến ?

              Bài giải:

Có tất cả số ô tô ở trong bến là:

              5 + 2 = 7 (ô tô)

                  Đáp số: 7 ô tô.

Bài 1b

Bài toán:

Lúc đầu trên cành có 6 con chim, có....con chim bay đi. Hỏi.............................................. ? 


Phương pháp giải:

- Nhìn hình vẽ rồi điền số và câu hỏi vào đề bài.

- Đọc lại đề bài, dùng phép toán hợp lí để giải bài toán.

Lời giải chi tiết:

Bài toán : Lúc đầu trên cành có 6 con chim, có 2 con chim bay đi. Hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con chim ?

                 Bài giải:

Trên cành còn lại số con chim là:

               6 - 2 = 4 (con chim)

                      Đáp số: 4 con chim.

Bài 2

Nhìn tranh vẽ, nêu tóm tắt bài toán, rồi giải bài toán đó :

  

Phương pháp giải:

- Dựa vào hình vẽ, viết một tóm tắt bài toán thích hợp; chú ý quan sát các con thỏ đang đi đến hay đi ra ngoài.

- Dùng phép tính thích hợp để giải bài toán đó.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có : 8 con thỏ

Ra ngoài : 3 con thỏ

Còn lại : ... con thỏ ?

        Bài giải

Số thỏ còn lại là:

       8 - 3 = 5 (con thỏ)

              Đáp số: 5 con thỏ. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 32 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay