Bài 1, bài 2 trang 101, 102 sgk toán lớp 1

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống,Bài 2: Vẽ thêm chấm tròn (theo mẫu),

Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 2: Vẽ thêm chấm tròn (theo mẫu):

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

Các bài liên quan