Bài 1, 2, 3, 4 trang 101, 102 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 101, 102 SGK Toán 1. Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống,Bài 2: Vẽ thêm chấm tròn (theo mẫu),

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Điền số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

Đếm số ngôi sao có trong mỗi hình rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

1 chục thêm 1 đơn vị bằng 11.

1 chục thêm 2 đơn vị bằng 12. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Vẽ thêm chấm tròn (theo mẫu):

 

Phương pháp giải:

 Vẽ số chấm tròn vào mỗi ô tương ứng với số chục và đơn vị đã cho.

1 chục thì vẽ 10 chấm tròn.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

 Tô màu 11 hình tam giác và 12 hình vuông :

 

Phương pháp giải:

 Đếm số hình tam giác và hình vuông theo số lượng đã cho.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 4

Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số:

  

Phương pháp giải:

 Đếm xuôi bắt đầu từ 0 rồi điền số còn thiếu vào tia số.

Lời giải chi tiết:


Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay