Bài 1, 2, 3, 4 trang 78, 79 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.5 trên 8 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 78, 79 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 4: Viết phép toán thích hợp.

Đề bài

1. Tính:

2. Tính:

8  + 1 =            7 + 2 =             6 + 3 =                 5 + 4 =

9 - 1 =              9 - 2 =              9 - 3 =                  9 - 4 =

9 - 8 =              9 - 7 =              9 - 6 =                   9 - 5 =

3. Số ?

4. Viết phép tính thích hợp:

Lời giải chi tiết

1.

2.

8  + 1 = 9         7 + 2 = 9               6 + 3 = 9                   5 + 4 = 9

9 - 1 = 8           9 - 2 = 7                9 - 3 = 6                    9 - 4 = 5

9 - 8 = 1           9 - 7 = 2                9 - 6 = 3                    9 - 5 = 4

3. 

4. 

Phép tính thích hợp là: 9 - 4 = 5.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phép trừ trong phạm vi 9