Bài 1, 2, 4 trang 168 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Giải bài 1, 2, 4 trang 168 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Tính, Bài 4: Nối đồng hồ với câu thích hợp.

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

37 + 21                47 - 23                  49 + 20                  39 - 16

52 + 14                56 - 33                  42 - 20                   52 + 25

2. Tính:

23 + 2 + 1 =                 40 + 20 + 1 =                        90 - 60 - 20 =

4. Nối đồng hồ với câu thích hợp:

Lời giải chi tiết

1.

2.

23 + 2 + 1 = 26                 40 + 20 + 1 = 61                      90 - 60 - 20 = 10

4.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 168 SGK Toán 1