Bài 1, 2, 4 trang 168 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 4 trang 168 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Tính, Bài 4: Nối đồng hồ với câu thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

37 + 21                47 - 23                  49 + 20                  39 - 16

52 + 14                56 - 33                  42 - 20                   52 + 25 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết các phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện tính từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính:

23 + 2 + 1 =                 40 + 20 + 1 =                        90 - 60 - 20 = 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

23 + 2 + 1 = 26                 40 + 20 + 1 = 61                      90 - 60 - 20 = 10

Bài 3

Đo rồi viết số đo độ dài đoạn thẳng AB, đoạn thẳng BC. Tính độ dài đoạn thẳng AC.

 

Phương pháp giải:

- Dùng thước kẻ có chia vạch xăng-ti-mét đo độ dài của các đoạn thẳng.

- Đoạn thẳng AC có độ dài bằng tổng độ dài của hai đoạn thẳng AB và BC.

Lời giải chi tiết:

Dùng thước đo độ dài các đoạn thẳng em được số đo như sau :

Đoạn thẳng AC dài số xăng-ti-mét là : 

6 + 3 = 9 (cm)

Đáp số : 9cm.

Bài 4

Nối đồng hồ với câu thích hợp:

 

Phương pháp giải:

- Xác định vị trí kim giờ và kim phút đang chỉ rồi đọc giờ của đồng hồ.

- Nối với câu thích hợp.

Lời giải chi tiết:

 

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay