Bài 1, 2, 3, 4 trang 138, 139 SGK Toán 1

Bình chọn:
2.8 trên 8 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 138, 139 SGK Toán 1. Bài 1: Viết số,Bài 2: Viết số,Bài 4: Đúng ghi đ, sai ghi s.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số:

Năm mươi, năm mươi mốt, năm mươi hai, năm mươi ba, năm mươi tư, năm mươi lăm, năm mươi sáu, năm mươi bảy, năm mươi tám, năm mươi chín.

Phương pháp giải :

Xác định chữ số hàng chục và hàng đơn vị rồi viết số có hai chữ số.

Cách giải : 

Các số là: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.

Bài 2

Viết số:

Sáu mươi, sáu mươi mốt, sáu mươi hai, sáu mươi ba, sáu mươi tư, sáu mươi lăm, sáu mươi sáu, sáu mươi bảy, sáu mươi tám, sáu mươi chín, bảy mươi.

Phương pháp giải :

Xác định chữ số hàng chục và hàng đơn vị rồi viết số có hai chữ số.

Cách giải : 

Các số là: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.

Bài 3

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải :

Đếm xuôi từ số 30 rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Cách giải :

Bài 4

Đúng ghi đ, sai ghi s:

Phương pháp giải :

Đọc các nhận xét đã cho rồi kiểm tra, điền đ hoặc s vào ô trống.

Cách giải :

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay