Bài 1, 2, 3, 4 trang 138, 139 SGK Toán 1

Bình chọn:
2.8 trên 8 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 138, 139 SGK Toán 1. Bài 1: Viết số,Bài 2: Viết số,Bài 4: Đúng ghi đ, sai ghi s.

Đề bài

1. Viết số:

Năm mươi, năm mươi mốt, năm mươi hai, năm mươi ba, năm mươi tư, năm mươi lăm, năm mươi sáu, năm mươi bảy, năm mươi tám, năm mươi chín.

2. Viết số:

Sáu mươi, sáu mươi mốt, sáu mươi hai, sáu mươi ba, sáu mươi tư, sáu mươi lăm, sáu mươi sáu, sáu mươi bảy, sáu mươi tám, sáu mươi chín, bảy mươi.

3. Viết số thích hợp vào ô trống:

4. Đúng ghi đ, sai ghi s:

Lời giải chi tiết

1. 

Các số là: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.

2.

Các số là: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.

3.

4.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Các số có hai chữ số (tiếp theo)