Bài 1, 2, 3, 4 trang 125 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 125 SGK Toán 1. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính :

a)  12 + 3 =            15 + 4 =           8 + 2 =             14 + 3 =

     15 - 3 =             19 - 4 =            10 - 2 =             17 - 3 =

b) 11 + 4 + 2 =                19 - 5 - 4 =               14 + 2 - 5 = 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) 12 + 3 = 15             15 + 4 = 19           8 + 2 = 10             14 + 3 = 17

    15 - 3 = 12              19 - 4 = 15           10 - 2 = 8               17 - 3 = 14

b) 11 + 4 + 2 = 17                19 - 5 - 4 = 10              14 + 2 - 5 = 11

Bài 2

a) Khoanh vào số lớn nhất: 14, 18, 11, 15

b) Khoanh vào số bé nhất: 17, 13, 19, 10 

Phương pháp giải:

- So sánh các chữ số hàng chục rồi đến chữ số hàng đơn vị.

- Khoanh tròn vào số có giá trị lớn nhất hoặc bé nhất theo yêu cầu của đề bài.

Lời giải chi tiết:

a) Khoanh vào số 18.

b) Khoanh vào số 10.

Bài 3

Vẽ đoạn thẳng có độ dài 4cm. 

Phương pháp giải:

- Tay trái giữ thước, tay phải cầm bút chì, đánh dấu một điểm trùng vạch 0cm; một điểm trùng vạch 4cm.

- Nối hai điểm thẳng theo mép của thước, nhấc thước ra, ghi chú 4cm vào giữa đoạn thẳng.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 4

Đoạn thẳng AB dài 3cm và đoạn thẳng BC dài 6cm. Hỏi đoạn thẳng AC dài mấy xăng-ti-mét ? 

 

Phương pháp giải:

 Muốn tìm độ dài đoạn thẳng AC ta lấy độ dài đoạn thẳng AB cộng với độ dài đoạn thẳng BC.

Lời giải chi tiết:

 Đoạn thẳng AC dài số xăng-ti-mét là:

              3 + 6 = 9 (cm)

                         Đáp số: 9 cm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 27 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay