Bài 1, 2, 3, 4 trang 125 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.1 trên 10 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 125 SGK Toán 1. Bài 1: Tính.

Đề bài

1. Tính

a)

12 + 3 =            15 + 4 =           8 + 2 =             14 + 3 =

15 - 3 =             19 - 4 =            10 - 2 =             17 - 3 =

b) 

11 + 4 + 2 =                19 - 5 - 4 =               14 + 2 - 5 =

2. 

a) Khoanh vào số lớn nhất: 14, 18, 11, 15

b) Khoanh vào số bé nhất: 17, 13, 19, 10

3. Vẽ đoạn thẳng có độ dài 4cm.

4. Đoạn thẳng AB dài 3cm và đoạn thẳng BC dài 6cm. Hỏi đoạn thẳng AC dài mấy xăng-ti-mét ?

Lời giải chi tiết

1.

a)

12 + 3 = 15             15 + 4 = 19           8 + 2 = 10             14 + 3 = 17

15 - 3 = 12              19 - 4 = 15           10 - 2 = 8               17 - 3 = 14

b) 

11 + 4 + 2 = 17                19 - 5 - 4 = 10              14 + 2 - 5 = 11

2.

a) Khoanh vào số 18.

b) Khoanh vào số 10.

3.

4.

Đoạn thẳng AC dài:

3 + 6 = 9 (cm)

Đáp số: 9 cm.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 125 SGK Toán 1