Bài 1, 2, 3 trang 96, 97 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 96, 97 SGK Toán 1. Bài 1: Đoạn thẳng nào dài hơn, đoạn thẳng nào ngắn hơn ?, Bài 2: Ghi số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng (theo mẫu);Bài 3: Tô màu vào băng giấy ngắn nhất.

Đề bài

1. Đoạn thẳng nào dài hơn, đoạn thẳng nào ngắn hơn ?

2. Ghi số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng (theo mẫu);

3. Tô màu vào băng giấy ngắn nhất:

Lời giải chi tiết

1.

a) Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD và đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB.

b) Đoạn thẳng MN dài hơn đoạn thẳng PQ và đoạn thẳng PQ ngắn hơn đoạn thẳng AB.

c) Đoạn thẳng RS dài hơn đoạn thẳng UV và đoạn thẳng UV ngắn hơn đoạn thẳng RS.

d) Đoạn thẳng HK dài hơn đoạn thẳng LM và đoạn thẳng LM ngắn hơn đoạn thẳng HK.

2.

3.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Độ dài đoạn thẳng