Bài 1, 2, 3 trang 96, 97 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 96, 97 SGK Toán 1. Bài 1: Đoạn thẳng nào dài hơn, đoạn thẳng nào ngắn hơn ?, Bài 2: Ghi số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng (theo mẫu);Bài 3: Tô màu vào băng giấy ngắn nhất.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đoạn thẳng nào dài hơn, đoạn thẳng nào ngắn hơn ?

Phương pháp giải :

Quan sát rồi trả lời câu hỏi của bài toán.

Cách giải :

a) Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD hay đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB.

b) Đoạn thẳng MN dài hơn đoạn thẳng PQ hay đoạn thẳng PQ ngắn hơn đoạn thẳng AB.

c) Đoạn thẳng RS dài hơn đoạn thẳng UV hay đoạn thẳng UV ngắn hơn đoạn thẳng RS.

d) Đoạn thẳng HK dài hơn đoạn thẳng LM hay đoạn thẳng LM ngắn hơn đoạn thẳng HK.

Bài 2

Ghi số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng (theo mẫu) :

Phương pháp giải :

 Đếm số ô vuông của mỗi đoạn thẳng rồi điền số theo mẫu.

Cách giải :

Bài 3

 Tô màu vào băng giấy ngắn nhất:

Phương pháp giải :

 Đếm số ô vuông của mỗi băng giấy rồi so sánh và tô màu vào băng giấy ngắn nhất.

Cách giải :

Tô màu như sau :

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Độ dài đoạn thẳng