Bài 1, 2, 3 trang 96, 97 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3 trang 96, 97 SGK Toán 1. Bài 1: Đoạn thẳng nào dài hơn, đoạn thẳng nào ngắn hơn ?, Bài 2: Ghi số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng (theo mẫu);Bài 3: Tô màu vào băng giấy ngắn nhất.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đoạn thẳng nào dài hơn, đoạn thẳng nào ngắn hơn ?

 

Phương pháp giải:

Quan sát rồi trả lời câu hỏi của bài toán.

Lời giải chi tiết:

a) Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD hay đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB.

b) Đoạn thẳng MN dài hơn đoạn thẳng PQ hay đoạn thẳng PQ ngắn hơn đoạn thẳng AB.

c) Đoạn thẳng RS dài hơn đoạn thẳng UV hay đoạn thẳng UV ngắn hơn đoạn thẳng RS.

d) Đoạn thẳng HK dài hơn đoạn thẳng LM hay đoạn thẳng LM ngắn hơn đoạn thẳng HK.

Bài 2

Ghi số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng (theo mẫu) :

 

Phương pháp giải:

 Đếm số ô vuông của mỗi đoạn thẳng rồi điền số theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

 Tô màu vào băng giấy ngắn nhất:

 

Phương pháp giải:

 Đếm số ô vuông của mỗi băng giấy rồi so sánh và tô màu vào băng giấy ngắn nhất.

Lời giải chi tiết:

Tô màu như sau :

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay