Bài 1, 2, 3 trang 85 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3 trang 85 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Số ?, Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Tính:

a) 

10 - 2 =           10 - 4 =            10 - 3 =         10 - 7 =           10 - 5 =

10 - 9 =           10 - 6 =            10 - 1 =         10 - 0 =           10 - 10 =

 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 10 - 2 = 8      10 - 4 = 6      10 - 3 = 7       10 - 7 = 3         10 - 5 = 5

    10 - 9 = 1      10 - 6 = 4      10 - 1 = 9        10 - 0 = 10       10 - 10 = 0 

Bài 2

Số ?

5 + .... = 10           .... - 2 = 6                10 - .... = 4                 2 + .... = 9

8 - .... = 1             .... + 0 = 10              10 - ....= 8                  4 + .... = 7 

Phương pháp giải:

 Nhẩm phép tính trong phạm vi 10 đã học rồi viết số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

5 + 5 = 10           8 - 2 = 6                10 - 6 = 4                 2 + 7 = 9

8 - 7 = 1            10 + 0 = 10              10 - 2 = 8                4 + 3 = 7

Bài 3

Viết phép tính thích hợp:

 

Phương pháp giải:

 Đếm số lượng các vật, xác định các vật được thêm vào hay bớt đi rồi viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) 7 + 3 = 10.

b) 10 - 2 = 8. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay