Bài 1, 2, 3 trang 81 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 81 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Số ?, Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Đề bài

1. Tính:

a)

b) 

1 + 9 =             2 + 8 =            3 + 7 =               4 + 6 =

9 + 1 =             8 + 2 =             7 + 3 =              6 + 4 =

9 - 1 =              8 - 2 =              7 - 3 =               6 - 3 =

2. Số ? 

3. Viết phép tính thích hợp:

Lời giải chi tiết

1.

a)

b) 

1 + 9 = 10                  2 + 8 = 10                3 + 7 = 10             4 + 6 = 10

9 + 1 = 10                  8 + 2 = 10                7 + 3 = 10             6 + 4 = 10

9 - 1 = 8                     8 - 2 = 6                   7 - 3 = 4                6 - 3 = 3

2.

3.

Phép tính thích hợp là: 6 + 4 = 10.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phép cộng trong phạm vi 10