Bài 1, 2, 3 trang 81 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3 trang 81 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Số ?, Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

a)

b) 

1 + 9 =             2 + 8 =            3 + 7 =               4 + 6 =

9 + 1 =             8 + 2 =             7 + 3 =              6 + 4 =

9 - 1 =              8 - 2 =              7 - 3 =               6 - 3 = 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a)

b) 

1 + 9 = 10                  2 + 8 = 10                3 + 7 = 10             4 + 6 = 10 

9 + 1 = 10                  8 + 2 = 10                7 + 3 = 10             6 + 4 = 10

9 - 1 = 8                     8 - 2 = 6                   7 - 3 = 4                6 - 3 = 3

Bài 2

Số ? 

 

Phương pháp giải:

 Thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Viết phép tính thích hợp:

 

Phương pháp giải:

 Đếm số cá màu xanh, màu trắng và tất cả số cá; từ đó viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Phép tính thích hợp là: 6 + 4 = 10. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
2.5 trên 11 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay