Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 57 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 57 SGK Toán 1. Bài 1: Tính.

Đề bài

1. Tính: 

 

2. Số ?

3. Tính:

4 - 1 - 1 =               4 - 1 - 2 =                 4 - 2 - 1 =

4. Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

3 - 1....2                            3 - 1.....3 - 2

4 - 1....2                            4 - 3.....4 - 2

4 - 2....2                            4 - 1.....3 + 1

Lời giải chi tiết

1.

2.

3.

4 - 1 - 1 = 2              4 - 1 - 2 = 1             4 - 2 - 1 = 1

4.

3 - 1 = 2                            3 - 1 > 3 - 2

4 - 1 > 2                            4 - 3 < 4 - 2

4 - 2 = 2                            4 - 1 < 3 + 1

5.

a) 3 + 1 = 4.

b) 4 - 1 = 3.

Loigiaihay.com


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 57 SGK Toán 1