Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 57 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 57 SGK Toán 1. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính: 

 

Phương pháp giải:

Thực hiên phép trừ các số trong phạm vi 4 rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

Số ?

 

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

Tính:

4 - 1 - 1 =               4 - 1 - 2 =                 4 - 2 - 1 = 

Phương pháp giải:

 Tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

4 - 1 - 1 = 2              4 - 1 - 2 = 1             4 - 2 - 1 = 1

Bài 4

Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

3 - 1....2                            3 - 1.....3 - 2

4 - 1....2                            4 - 3.....4 - 2

4 - 2....2                            4 - 1.....3 + 1 

Phương pháp giải:

 - Tính giá trị của mỗi vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

3 - 1 = 2                            3 - 1 > 3 - 2

4 - 1 > 2                            4 - 3 < 4 - 2

4 - 2 = 2                            4 - 1 < 3 + 1

Bài 5

 

Phương pháp giải:

 Quan sát hình ảnh, đếm số lượng rồi viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) 3 + 1 = 4.

b) 4 - 1 = 3. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
2.8 trên 16 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay