Bài 1, 2, 3 trang 56 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 56 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

4 - 1 =            4 - 2 =          3 + 1 =             1 + 2 =

3 - 1 =            3 - 2 =          4 - 3 =              3 - 1 = 

2 - 1 =           4 - 3 =           4 - 1 =              3 - 2 =

Phương pháp giải :

 Thực hiện phép trừ rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

4 - 1 = 3             4 - 2 = 2              3 + 1 = 4            1 + 2 = 3

3 - 1 = 2             3 - 2 = 1              4 - 3 = 1             3 - 1 = 2

2 - 1 = 1             4 - 3 = 1              4 - 1 = 3             3 - 2 = 1

Bài 2

Tính:

Phương pháp giải :

Trừ dọc các số rồi điền vào chỗ trống.

Cách giải :

Bài 3

Phương pháp giải :

Quan sát hình ảnh, đếm số lượng rồi viết phép tính thích hợp.

Cách giải :

Viết được phép tính : 4 - 1 = 3.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phép trừ trong phạm vi 4