Bài 1, 2, 3 trang 56 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 56 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Đề bài

1. Tính:

4 - 1 =            4 - 2 =          3 + 1 =             1 + 2 =

3 - 1 =            3 - 2 =          4 - 3 =              3 - 1 = 

2 - 1 =           4 - 3 =           4 - 1 =              3 - 2 =

2. Tính:

Lời giải chi tiết

1.

4 - 1 = 3                               4 - 2 = 2                      

3 + 1 = 4                              1 + 2 = 3

3 - 1 = 2                               3 - 2 = 1                      

4 - 3 = 1                               3 - 1 = 2

2 - 1 = 1                               4 - 3 = 1                      

4 - 1 = 3                               3 - 2 = 1

2.

3.

4 - 1 = 3.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phép trừ trong phạm vi 4