Bài 1, 2, 3 trang 56 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3 trang 56 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

4 - 1 =            4 - 2 =          3 + 1 =             1 + 2 =

3 - 1 =            3 - 2 =          4 - 3 =              3 - 1 = 

2 - 1 =           4 - 3 =           4 - 1 =              3 - 2 = 

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép trừ rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

4 - 1 = 3             4 - 2 = 2              3 + 1 = 4            1 + 2 = 3

3 - 1 = 2             3 - 2 = 1              4 - 3 = 1             3 - 1 = 2

2 - 1 = 1             4 - 3 = 1              4 - 1 = 3             3 - 2 = 1

Bài 2

Tính:

 

Phương pháp giải:

Trừ dọc các số rồi điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình ảnh, đếm số lượng rồi viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Viết được phép tính : 4 - 1 = 3. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 13 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay