Bài 1, 2, 3 trang 54 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 54 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Đề bài

1. Tính:

2 - 1 =           3 - 1 =              1 + 1 =          1 + 2 =

3- 1  =           3 - 2 =              2 - 1 =           3 - 2 = 

3 -2 =            2 - 1 =              3 - 1 =           3 - 1 =

2. Tính:

Lời giải chi tiết

1.

2 - 1 = 1                     3 - 1 = 2                   

1 + 1 = 2                    1 + 2 = 3

3 - 1  = 2                    3 - 2 = 1                    

2 - 1 = 1                     3 - 2 = 1

3 - 2 =  1                    2 - 1 = 1                    

3 - 1 = 2                     3 - 1 = 2

2.

3.

Phép tính là: 3 - 2 = 1.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phép trừ trong phạm vi 3