Bài 1, 2, 3 trang 54 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3 trang 54 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

2 - 1 =           3 - 1 =              1 + 1 =          1 + 2 =

3- 1  =           3 - 2 =              2 - 1 =           3 - 2 = 

3 -2 =            2 - 1 =              3 - 1 =           3 - 1 = 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng và phép trừ trong phạm vi 3 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

2 - 1 = 1       3 - 1 = 2       1 + 1 = 2      1 + 2 = 3

3 - 1  = 2      3 - 2 = 1       2 - 1 = 1       3 - 2 = 1

3 - 2 =  1      2 - 1 = 1       3 - 1 = 2       3 - 1 = 2

Bài 2

Tính:

 

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép trừ trong phạm vi 3 rồi điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

 

Phương pháp giải:

 Đếm tất cả số chim có trong hình, số chim bay đi, số chim còn lại trên cành rồi viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Phép tính là: 3 - 2 = 1. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay