Bài 1, bài 2, bài 3 trang 42 sgk toán lớp 1


Bài 1: Số ? Bài 2: So sánh, Bài 3: Số ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Số ? 

Phương pháp giải:

Nhẩm lại các số đã học từ 0 đến 10 đã học, đếm xuôi hoặc ngược rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

>; <; =

4....5                   2....5                  8.....10

7......7                 3.....2

7....5                   4.....4                10.....9

7......9                 1.....0

Phương pháp giải:

So sánh, khi đếm xuôi từ 0 đến 10, số nào được đếm trước thì có giá trị bé hơn.

Lời giải chi tiết:

4 < 5                   2 < 5                  8 < 10                    7 = 7                   3 > 2

7 > 5                   4 = 4                10 > 9                     7 < 9                     1 > 0

Bài 3

Số  ?

.....< 1                 ....> 9                3 < ..... < 5

Phương pháp giải:

Nhẩm lại các số từ 0 đến 10 đã học, so sánh rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

0 < 1          10 > 9                3 < 4 < 5

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 12 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay