Bài 1, 2, 3 trang 172 SGK Toán 1

Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 172 SGK Toán 1. Bài 1: Số ? Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống. Bài 3: Lan gấp được 10 cái thuyền.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Số ?

2 = 1 + ....                      8 = 7 + ......                           9 = 5 + .....

3 = 2 + ....                      8 = .... + 2                             9 = ... + 3

5 = 4 + ...                       8 = .... + 4                            10 = .... + 4

7 = ... + 2                       6 = 4 + ....                            10 = 8 + ....

Phương pháp giải :

Nhẩm phép cộng các số trong phạm vi 10 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Cách giải :

2 = 1 + 1                     8 = 7 + 1                             9 = 5 + 4

3 = 2 + 1                     8 = 6 + 2                             9 = 7 + 2

5 = 4 + 1                     8 = 4 + 4                            10 = 6 + 4

7 = 5 + 2                     6 = 4 + 2                            10 = 8 + 2

Bài 2

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải : 

Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào ô trống.

Cách giải : 

Bài 3

Lan gấp được 10 cái thuyền, Lan cho em 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn mấy cái thuyền ?

Phương pháp giải :

Tóm tắt:

Có : 10 cái thuyền

Cho : 4 cái thuyền 

Còn lại : ...cái thuyền ?

Muốn tìm số thuyền còn lại ta lấy số thuyền có ban đầu trừ đi số thuyền đã cho.

Cách giải :

Lan còn lại số cái thuyền là:

10 - 4 = 6 (cái thuyền)

Đáp số: 6 cái thuyền.

     Loigiaihay.com


Bài 4

Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài bằng 10 cm.

Phương pháp giải :

- Đánh dấu vị trí của hai điểm M, N bằng thước kẻ và bút chì.

- Nối hai điểm để tạo thành đoạn thẳng MN.

Cách giải :

Bước 1: Đánh dấu điểm M trùng với vạch 0cm trên thước, điểm N trùng với vạch 10cm trên thước.

Bước 2: Giữ nguyên thước, nối hai điểm M và N.

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay