Bài 1, 2, 3 trang 172 SGK Toán 1

Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 172 SGK Toán 1. Bài 1: Số ? Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống. Bài 3: Lan gấp được 10 cái thuyền.

Đề bài

1. Số ?

2 = 1 + ....                      8 = 7 + ......                           9 = 5 + .....

3 = 2 + ....                      8 = .... + 2                             9 = ... + 3

5 = 4 + ...                       8 = .... + 4                            10 = .... + 4

7 = ... + 2                       6 = 4 + ....                            10 = 8 + ....

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

3. Lan gấp được 10 cái thuyền, Lan cho em 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn mấy cái thuyền ?

Lời giải chi tiết

1.

2 = 1 + 1                     8 = 7 + 1                             9 = 5 + 4

3 = 2 + 1                     8 = 6 + 2                             9 = 6 + 3

5 = 4 + 1                     8 = 4 + 4                            10 = 6 + 4

7 = 5 + 2                     6 = 4 + 2                            10 = 8 + 2

2.

3.

Số thuyền Lan còn lại là:

10 - 4 = 6 (cái thuyền)

Đáp số: 6 cái thuyền.

     Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập: các số đến 10 trang 172