Bài 1, 2, 3, 4 trang 171 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 171 SGK Toán 1. Bài 1: Tính. Bài 2: Tính. Bài 3: Số ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Tính:

 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng các số trong phạm vi 10 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

Tính:

a)

6 + 2 =        1 + 9 =          3 + 5 =              2 + 8 =               4 + 0 =

2 + 6 =        9 + 1 =          5 + 3 =              8 + 2 =               0 + 4 =

b)

7 + 2 + 1 =                           8 + 1 + 1 =                        9 + 1 + 0 =

5 + 3 + 1 =                           4 + 4 + 0 =                        1 + 5 + 3 =

3 + 2 + 2 =                           6 + 1 + 3 =                        4 + 0 + 5 = 

Phương pháp giải:

a) Trong phép cộng, khi đổi chỗ hai số hạng thì kết quả không thay đổi.

b) Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải. 

Lời giải chi tiết:

a)

6 + 2 = 8       1 + 9 = 10          3 + 5 = 8            2 + 8 = 10          4 + 0 = 4 

2 + 6 = 8       9 + 1 = 10          5 + 3 = 8            8 + 2 = 10          0 + 4 = 4  

b)

7 + 2 + 1 = 10                8 + 1 + 1 = 10                  9 + 1 + 0 = 10

5 + 3 + 1 = 9                  4 + 4 + 0 = 8                    1 + 5 + 3 = 9

3 + 2 + 2 = 7                  6 + 1 + 3 = 10                  4 + 0 + 5 = 9

Bài 3

Số  ?

3 +....=7                   6 - ....= 1                   ....+ 8 = 8

...+ 5 = 10                9 - ....= 3                     9 - 7 = ....

8 + ...= 9                  5 + ... = 9                   5 - ... = 5 

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

3 + 4 = 7                  6 - 5 = 1                    0 + 8 = 8

5 + 5 = 10                9 - 6 = 3                    9 - 7 = 2

8 + 1 = 9                  5 + 4 = 9                   5 - 0  = 5

Bài 4

Nối các điểm để có:

  

Phương pháp giải:

Dùng thước thẳng nối các điểm đã cho để tạo thành hình theo yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

 

 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 12 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay