Bài 1, 2, 3, 4 trang 169 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 169 SGK Toán 1. Bài 1: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn. Bài 2: Một thanh gỗ dài 97cm, bố em cưa bớt đi 2cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Điền dấu <; >; = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 32 + 7...40                                            b)    32 + 14......14 + 32

   45 + 4....54 + 5                                             69 - 9......96 - 6

   55 - 5... 40 + 5                                              57 - 1.......57 + 1 

Phương pháp giải:

- Tính giá trị ở mỗi vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 32 + 7  < 40                                          b) 32 + 14 = 14 + 32

    45 + 4 < 54 + 5                                        69 - 9 < 96 - 6

    55 - 5 > 40 + 5                                         57 - 1 < 57 + 1

Bài 2

Một thanh gỗ dài 97cm, bố em cưa bớt đi 2cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt :

Dài : 97cm

Bớt đi : 2cm

Còn lại : ..cm ?

Muốn tìm lời giải ta lấy độ dài của thanh gỗ lúc ban đầu trừ đi 2cm.

Lời giải chi tiết:

Thanh gỗ còn lại dài số xăng-ti-mét là:

97 - 2 = 95 (cm)

Đáp số: 95cm. 

Bài 3

Giải bài toán theo tóm tắt sau :

 

Giỏ 1 có: 48 quả cam.

Giỏ 2 có : 31 quả cam.

Tất cả có : ....quả cam ? 

Phương pháp giải:

- Đọc các thông tin đã cho trong tóm tắt : số liệu đã có và yêu cầu của bài toán.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số quả cam ở hai giỏ cộng với nhau.

Lời giải chi tiết:

Số quả cam có trong hai giỏ là:

48 + 31 = 79 (quả)

Đáp số: 79 quả. 

Bài 4

 

Phương pháp giải:

Dùng thước kẻ vẽ một đoạn thẳng sao cho thỏa mãn yêu cầu của bài toán.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay