Bài 1, 2, 3, 4 trang 169 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 169 SGK Toán 1. Bài 1: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn. Bài 2: Một thanh gỗ dài 97cm, bố em cưa bớt đi 2cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau.

Đề bài

1. Điền dấu <; >; = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 32 + 7...40                                b) 32 + 14......14 + 32

45 + 4....54 + 5                                 69 - 9......96 - 6

55 - 5... 40 + 5                                 57 - 1.......57 + 1

2. Một thanh gỗ dài 97cm, bố em cưa bớt đi 2cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Giỏ 1 có: 48 quả cam.

Giỏ 2 có : 31 quả cam.

Tất cả có:....quả cam ?

4. 

Lời giải chi tiết

1.

a) 32 + 7  < 40                                b) 32 + 14 = 14 + 32

    45 + 4 < 54 + 5                              69 - 9 < 96 - 6

    55 - 5 > 40 + 5                               57 - 1 < 57 + 1

2. 

Thanh gỗ còn lại dài là:

97 - 2 = 95 (cm)

Đáp số: 95cm.

3.

Số quả cam có trong hai giỏ là:

48 + 31 = 79 (quả)

Đáp số: 79 quả.

4.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 169 SGK Toán 1