Bài 1, 2, 3 trang 159 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 159 SGK Toán 1. Bài 1: Tính,

Đề bài

1. Tính:

2. Đúng ghi đ, sai ghi s:

3. Tính nhẩm: 

a) 66 - 60 =                      98 - 90 =                       72 - 70 =

    78 - 50 =                      59 - 30 =                       43 - 20 =

b) 58 - 4 =                        67 - 7 =                         99 - 1 =

    58 - 8 =                        67 - 5 =                         99 - 9 =

Lời giải chi tiết

1.

2.

3.

a) 66 - 60 = 6                    98 - 90 = 8                     72 - 70 = 2

    78 - 50 = 28                  59 - 30 = 29                   43 - 20 = 23

b) 58 - 4 = 54                    67 - 7 = 60                     99 - 1 = 98

    58 - 8 = 50                    67 - 5 = 62                     99 - 9 = 90

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tiếp theo)