Bài 1, 2, 3 trang 159 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3 trang 159 SGK Toán 1. Bài 1: Tính,

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

 

Phương pháp giải:

Thực hiện trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

Đúng ghi đ, sai ghi s:

 

Phương pháp giải:

Kiểm tra cách đặt tính và tính của các phép toán đã cho rồi điền đ hoặc s vào ô trống.

- Đặt tính : Các chữ số cùng hàng cần được viết thẳng cột với nhau.

- Tính : Cần trừ lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

Tính nhẩm: 

a) 66 - 60 =                      98 - 90 =                       72 - 70 =

    78 - 50 =                      59 - 30 =                       43 - 20 =

b) 58 - 4 =                        67 - 7 =                         99 - 1 =

    58 - 8 =                        67 - 5 =                         99 - 9 = 

Phương pháp giải:

Trừ nhẩm các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 66 - 60 = 6                    98 - 90 = 8                     72 - 70 = 2

    78 - 50 = 28                  59 - 30 = 29                   43 - 20 = 23

b) 58 - 4 = 54                    67 - 7 = 60                     99 - 1 = 98

    58 - 8 = 50                    67 - 5 = 62                     99 - 9 = 90 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay