Bài 1, 2, 3, 4 trang 156 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 156 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính,Bài 2: Tính nhẩm,Bài 3: Lớp em có 21 bạn gái và 14 bạn trai. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn ?

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

47 + 22                     40 + 22                   12 + 4

51 + 35                     80 + 9                      8 + 31

2. Tính nhẩm:

30 + 6 =           60 + 9 =             52 + 6 =               82 + 3 =

40 + 5 =           70 + 2 =             6 + 52=                 3 + 82 =

3. Lớp em có 21 bạn gái và 14 bạn trai. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn ?

4. Vẽ đoạn thẳng có độ dài bằng 8cm.

Lời giải chi tiết

1.

2.

30 + 6 = 36             60 + 9 = 69         52 + 6 = 58              82 + 3 = 85

40 + 5 = 45             70 + 2 = 72         6 + 52= 58               3 + 82 = 85

3.

Số bạn lớp em là:

21 + 14 = 35 (bạn)

Đáp số: 35 bạn.

4. 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 156 SGK Toán 1