Bài 1, 2, 3, 4 trang 156 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 156 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính,Bài 2: Tính nhẩm,Bài 3: Lớp em có 21 bạn gái và 14 bạn trai. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

47 + 22                     40 + 20                   12 + 4

51 + 35                     80 + 9                      8 + 31 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

 Tính nhẩm:

30 + 6 =           60 + 9 =             52 + 6 =               82 + 3 =

40 + 5 =           70 + 2 =             6 + 52=                 3 + 82 = 

Phương pháp giải:

 Tính nhẩm các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

30 + 6 = 36             60 + 9 = 69         52 + 6 = 58              82 + 3 = 85

40 + 5 = 45             70 + 2 = 72         6 + 52= 58               3 + 82 = 85

Bài 3

Lớp em có 21 bạn gái và 14 bạn trai. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt :

Bạn gái : 21 bạn

Bạn trai : 14 bạn

Tất cả : ... bạn ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số bạn gái cộng với số bạn trai.

Lời giải chi tiết:

 Lớp em có tất cả số bạn là:

21 + 14 = 35 (bạn)

Đáp số: 35 bạn.

Bài 4

Vẽ đoạn thẳng có độ dài bằng 8cm. 

Phương pháp giải:

 - Dùng thước thẳng có chia vạch xăng-ti-mét và bút chì.

- Đánh dấu một điểm, đặt vạch 0cm của thước trùng với điểm đó, giữ thẳng thước, đánh dấu điểm nằm trùng với vạch 8cm.

- Nối hai điểm bằng thước thẳng, ta được đoạn thẳng dài 8cm.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 16 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay