Bài 1, 2, 3, 4 trang 146 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 146 SGK Toán 1. Bài 1: Viết số...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số:

Ba mươi ba, chín mươi, chín mươi chín, năm mươi tám, tám mươi lăm, hai mươi mốt, bảy mươi mốt, sáu mươi sáu, một trăm. 

Phương pháp giải:

Xác định chữ số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị của từng số rồi viết các số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Các số là: 33, 90, 99, 58, 85, 21, 71, 66, 100.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Viết số:

a) Số liền trước của 62 là:........ ;             Số liền trước của 61 là.............            

    Số liền trước của 80 là............. ;         Số liền trước của 79 là.............

    Số liền trước của 99 là............. ;         Số liền trước của 100 là...........

b) Số liền sau của 20 là:............;            Số liền sau của 38 là:............;

    Số liền sau của 75 là   :............;         Số liền sau của 99 là:.............

c)  

 

Phương pháp giải:

a) Số liền trước của số a thì ít hơn a một đơn vị.

b) Số liền sau của số a thì nhiều hơn a một đơn vị.

c) Tìm số liền trước và liền sau của số đã cho rồi điền vào bảng.

Lời giải chi tiết:

a) Số liền trước của 62 là: 61;                    Số liền trước của 61 là 60 ;        

    Số liền trước của 80 là 79 ;                    Số liền trước của 79 là 78  ;

    Số liền trước của 99 là 98;                     Số liền trước của 100 là 99.

b) Số liền sau của 20 là: 21;                     Số liền sau của 38 là: 39;

   Số liền sau của 75 là: 76;                      Số liền sau của 99 là: 100.

c) 

Số liền trước Số đã biết Số liền sau
44 45 46
68 69 70
98 99 100

Bài 3

 Viết các số:

Từ 50 đến 60:.........................................................

Từ 85 đến 100:........................................................ 

Phương pháp giải:

 Đếm xuôi các số rồi viết vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Từ 50 đến 60: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

Từ 85 đến 100: 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Bài 4

 

Phương pháp giải:

Dùng thước thẳng nối các điểm đã cho để tạo thành hai hình vuông.

Hình vuông thì có các cạnh bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.1 trên 54 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay