Bài 1, 2, 3, 4 trang 146 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.1 trên 17 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 146 SGK Toán 1. Bài 1: Viết số...

Đề bài

1. Viết số:

Ba mươi ba, chín mươi, chín mươi chín, năm mươi tám, tám mươi lăm, hai mươi mốt, bảy mươi mốt, sáu mươi sáu, một trăm.

2. Viết số:

a) Số liền trước của 62 là:........ ;         Số liền trước của 61 là.............            

Số liền trước của 80 là............. ;         Số liền trước của 79 là.............

Số liền trước của 99 là............. ;         Số liền trước của 100 là...........

b) Số liền sau của 20 là:............;         Số liền sau của 38 là:............;

Số liền sau của 75 là   :............;          Số liền sau của 99 là:............;

c) 

3. Viết các số:

Từ 50 đến 60:.........................................................

Từ 85 đến 100:........................................................

4. 

Lời giải chi tiết

1.

Các số là: 30, 90, 99, 58, 85, 21, 71, 66, 100.

2.

a) Số liền trước của 62 là: 61;                  Số liền trước của 61 là 60 ;        

   Số liền trước của 80 là 79 ;                    Số liền trước của 79 là 78  ;

   Số liền trước của 99 là 98;                     Số liền trước của 100 là 99

b) Số liền sau của 20 là: 21;                     Số liền sau của 38 là: 39;

   Số liền sau của 75 là: 76;                      Số liền sau của 99 là: 100;

c) Số liền trước của số 69 là 68, số liền sau số 69 là số 70.

    Số liền trước của số 99 là 98, số liền sau số 99 là số 100.

3.

Từ 50 đến 60: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

Từ 85 đến 100: 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

4.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 146 SGK Toán 1