Bài 1, 2, 3 trang 129 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3 trang 129 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính nhẩm, Bài 3: Thùng thứ nhất đựng 20 gói bánh.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

  

Phương pháp giải:

Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

 Tính nhẩm:

20 + 30  = ?

Nhẩm 2 chục + 3 chục  = 5 chục

Vậy 20 + 30 = 50

50 + 10 =                      40 + 30 =                            50 + 40 =

20 + 20 =                      20 + 60 =                            40 + 50 =

30 + 50 =                      70 + 20 =                            20 + 70 = 

Phương pháp giải:

 Tính nhẩm theo mẫu rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

50 + 10 =

Nhẩm: 5 chục + 1 chục = 6 chục.

Vậy 50 + 10 = 60.

Thực hiện nhẩm tương tự, em điền kết quả như sau :

50 + 10 = 60.                  40 + 30 = 70.               50 + 40 = 90.

20 + 20 = 40                   20 + 60 = 80.              40 + 50 = 90.

30 + 50 = 80                   70 + 20 = 90.              20 + 70 = 90.

Bài 3

Thùng thứ nhất đựng 20 gói bánh, thùng thứ hai đựng 30 gói bánh. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Thùng thứ nhất : 20 gói bánh

Thùng thứ hai : 30 gói bánh

Cả hai : ... gói bánh ?

Muốn tìm lời giải thì ta lấy số gói bánh của thùng thứ nhất cộng với số gói bánh của thùng thứ hai.

Lời giải chi tiết:

Cả hai thùng đựng số gói bánh là:

        20 + 30 = 50 (gói bánh)

                Đáp số: 50 gói bánh. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 21 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay