Bài 1, 2, 3 trang 129 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 129 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính nhẩm, Bài 3: Thùng thứ nhất đựng 20 gói bánh.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải :

Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Cách giải :

Bài 2

 Tính nhẩm:

20 + 30  = ?

Nhẩm 2 chục + 3 chục  = 5 chục

Vậy 20 + 30 = 50

50 + 10 =                      40 + 30 =                            50 + 40 =

20 + 20 =                      20 + 60 =                            40 + 50 =

30 + 50 =                      70 + 20 =                            20 + 70 =

Phương pháp giải :

 Tính nhẩm theo mẫu rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

50 + 10 =

Nhẩm: 5 chục + 1 chục = 6 chục.

Vậy 50 + 10 = 60.

20 + 20 =

Nhẩm: 2 chục + 2 chục = 4 chục.

Vậy 20 + 20 = 40.

30 + 50 =

Nhẩm: 3 chục + 5 chục = 8 chục.

Vậy 30 + 50 = 80.

40 + 30 =

Nhẩm: 4 chục + 3 chục = 7 chục.

Vậy 40 + 30 = 70.

20 + 60 =

Nhẩm: 2 chục + 6 chục = 8 chục.

Vậy 20 + 60 = 80.

70 + 20 =

Nhẩm: 7 chục + 2 chục = 8 chục.

Vậy 70 + 20 = 90.

50 + 40 =

Nhẩm: 5 chục + 4 chục = 9 chục.

Vậy 50 + 40 = 90.

40 + 50 =

Nhẩm: 4 chục + 5 chục = 9 chục.

Vậy 40 + 50 = 90.

20 + 70 =

Nhẩm: 2 chục + 7 chục = 9 chục.

Vậy 20 + 70 = 90.

Bài 3

Thùng thứ nhất đựng 20 gói bánh, thùng thứ hai đựng 30 gói bánh. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh ?

Phương pháp giải :

 Tóm tắt

Thùng thứ nhất : 20 gói bánh

Thùng thứ hai : 30 gói bánh

Cả hai : ... gói bánh ?

Muốn tìm lời giải thì ta lấy số gói bánh của thùng thứ nhất cộng với số gói bánh của thùng thứ hai.

Cách giải :

Cả hai thùng đựng số gói bánh là:

        20 + 30 = 50 (gói bánh)

                Đáp số: 50 gói bánh.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Cộng các số tròn chục