Bài 1, 2, 3 trang 127 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3 trang 127 SGK Toán 1. Bài 1: Viết theo mẫu,Bài 2: Số tròn chục ?, Bài 3: So sánh.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết theo mẫu:

b) Ba chục : 30                              Bốn chục :....

    Tám chục : ....                           Sáu chục :....

    Một chục :.....                            Năm chục :.....

c) 20 : hai chục                             50 :..............

   70 :...chục                                 80 :.............

   90 :...chục                                 30 :............ 

Phương pháp giải:

Đọc và viết các số tròn chục theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

a) 

 

b) Ba chục: 30                            Bốn chục : 40

    Tám chục : 80                         Sáu chục : 60

    Một chục : 10                          Năm chục : 50.

c) 20 : hai chục                            50:Năm chục

   70 : bảy chục                            80: Tám chục

   90 : chín chục                           30: Ba chục.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Số tròn chục ?

  

Phương pháp giải:

 Đếm tới hoặc đếm lùi cách 10 đơn vị rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

  

Bài 3

Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

20....10                 40....80                 90....60

30....40                 80....40                 60....90

50....70                 40....40                 90....90 

Phương pháp giải:

 So sánh các số tròn chục, số nào có hàng chục càng lớn thì có giá trị càng lớn rồi điền dấu thích hợp.

Lời giải chi tiết:

20 > 10                 40 < 80                 90 > 60

30 < 40                 80 > 40                 60 < 90

50 < 70                 40 = 40                 90 = 90

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 13 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay