Bài 1, 2, 3 trang 121 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3 trang 121 SGK Toán 1. Bài 1: Trong vườn có 12 cây chuối.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Trong vườn có 12 cây chuối, bố trồng thêm 3 cây chuối. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây chuối ?

Tóm tắt

Có           :....cây

Thêm       :....cây

Có tất cả  :....cây ? 

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài rồi điền số thích hợp vào tóm tắt.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số cây ban đầu cộng với số cây bố trồng thêm.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Có           :12 cây

Thêm       :3 cây

Có tất cả  :....cây ?

                Bài giải:

Trong vườn có tất cả số cây chuối là:

         12 + 3 = 15 (cây)

                  Đáp số: 15 cây.

Bài 2

Trên tường có 14 bức tranh, người ta thêm 2 bức tranh nữa. Hỏi trên tường có tất cả bao nhiêu bức tranh ?

Tóm tắt

Có            : ....bức tranh

Thêm        :....bức tranh

Có tất cả   :....bức tranh ? 

Phương pháp giải:

 - Đọc kĩ đề bài rồi điền số thích hợp vào tóm tắt.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số bức tranh ban đầu cộng với số bức tranh treo thêm.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Có            : 14 bức tranh

Thêm        : 2 bức tranh

Có tất cả   :....bức tranh ?

             Bài giải:

Trên tường có tất cả số bức tranh là:

              14 + 2 = 16 (bức tranh)

                        Đáp số: 16 bức tranh.

Bài 3

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Có           : 5 hình vuông

Có           : 4 hình tròn

Có tất cả  :....hình vuông và hình tròn ?

 

Phương pháp giải:

 - Đọc các thông tin từ tóm tắt : Số liệu đã cho; yêu cầu của bài toán.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số hình vuông cộng với số hình tròn.

Lời giải chi tiết:

Có tất cả số hình vuông và hình tròn là: 

               5 + 4 = 9 (hình) 

                          Đáp số: 9 hình. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 33 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay