Bài 1, 2, 3 trang 117, 118 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 117, 118 SGK Toán 1. Bài 1: An có 4 quả bóng, Bình có 3 quả bóng.

Đề bài

1. An có 4 quả bóng, Bình có 3 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có mấy quả bóng ?

2. Lúc đầu tổ em có 6 bạn, sau đó có thêm 3 bạn nữa. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn ?

3. Đàn vịt có 5 con ở dưới ao và 4 con ở trên bờ. Hỏi đàn vịt có tất cả mấy con ?

 

Lời giải chi tiết

1.

Tóm tắt                                                        

An có           : 4 quả bóng                          

Bình có         : 3 quả bóng                        

Cả hai bạn có:....quả bóng ?                                 

Bài giải:

Cả hai bạn có:

  4 + 3  = 7 (quả bóng)

Đáp số: 7 quả bóng.

2.

Tóm tắt:                                                  

Có           : 6 bạn                       

Thêm       : 3 bạn                   

Có tất cả :....bạn ?                              

Bài giải:

Tổ em có số bạn là:

    6 + 3 = 9 (bạn)

Đáp số: 9 bạn

3.

Tóm tắt:

Dưới ao      :  5 con vịt               

Trên bờ     :  4 con vịt

Có tất cả   :...con vịt ?

Bài giải:

Số vịt là:

5 + 4 = 9 (con vịt)

Đáp số: 9 con vịt

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Giải toán có lời văn