Bài 1, 2, 3 trang 117, 118 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3 trang 117, 118 SGK Toán 1. Bài 1: An có 4 quả bóng, Bình có 3 quả bóng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 

Phương pháp giải:

- Đọc đề bài đã cho, xác định các số liệu đã cho rồi điền vào chỗ trống của tóm tắt.

- Dùng phép tính hợp lí, giải và trình bày bài toán.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt                                                        

An có           : 4 quả bóng                          

Bình có         : 3 quả bóng                        

Cả hai bạn có :....quả bóng ?

Bài giải:

Cả hai bạn có số quả bóng :

   4 + 3  = 7 (quả bóng)

           Đáp số: 7 quả bóng.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

 

Phương pháp giải:

- Đọc đề bài đã cho, xác định các số liệu đã cho rồi điền vào chỗ trống của tóm tắt.

- Dùng phép tính hợp lí, giải và trình bày bài toán.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:  

Có           : 6 bạn                       

Thêm       : 3 bạn                   

Có tất cả :....bạn ?                              

Bài giải:

Tổ em có số bạn là:

    6 + 3 = 9 (bạn)

        Đáp số: 9 bạn.

Bài 3

 

Phương pháp giải:

- Đọc đề bài đã cho, xác định các số liệu đã cho rồi điền vào chỗ trống của tóm tắt.

- Dùng phép tính hợp lí, giải và trình bày bài toán.

Lời giải chi tiết:

Dưới ao      :  5 con vịt               

Trên bờ     :  4 con vịt

Có tất cả   :...con vịt ?

Bài giải:

Đàn vịt có tất cả số con vịt là:

5 + 4 = 9 (con vịt)

      Đáp số: 9 con vịt. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 12 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay