Bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính nhẩm, Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Đề bài

1. Tính:

2. Tính nhẩm:

15 - 5 =                         11 - 1 =                      16 - 3 =

12 - 2 =                         18 - 8 =                      14 - 4 =

13 - 2 =                         17 - 4 =                      19 - 9 =

3. Viết phép tính thích hợp:

Có: 15 cái kẹo

Đã ăn: 5 cái kẹo

Còn:....cái kẹo ?

Lời giải chi tiết

1. 

2.

15 - 5 = 10                      11 - 1 = 10                      16 - 3 = 13

12 - 2 = 10                      18 - 8 = 10                      14 - 4 = 10

13 - 2 = 11                      17 - 4 = 13                      19 - 9 = 10

3.

Phép tính thích hợp là: 15 - 5 = 10.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phép trừ dạng 17 - 7