Bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính nhẩm, Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

 

Phương pháp giải:

Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

Tính nhẩm:

15 - 5 =                         11 - 1 =                      16 - 3 =

12 - 2 =                         18 - 8 =                      14 - 4 =

13 - 2 =                         17 - 4 =                      19 - 9 = 

Phương pháp giải:

 Trừ nhẩm số có hai chữ số với số có một chữ số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

15 - 5 = 10                      11 - 1 = 10                      16 - 3 = 13

12 - 2 = 10                      18 - 8 = 10                      14 - 4 = 10

13 - 2 = 11                      17 - 4 = 13                      19 - 9 = 10

Bài 3

Viết phép tính thích hợp:

Có: 15 cái kẹo

Đã ăn: 5 cái kẹo

Còn:....cái kẹo ? 

Phương pháp giải:

 Muốn tìm số cái kẹo còn lại thì ta lấy số kẹo có ban đầu trừ đi số kẹo đã ăn.

Lời giải chi tiết:

Phép tính thích hợp là: 15 - 5 = 10. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay