Bài 1, 2, 3 trang 108 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3 trang 108 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính :

 

Phương pháp giải:

Cộng các số lần lượt từ hàng đơn vị đến hàng chục.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

Tính:

12 + 3 =                           13 + 6 =                          12 + 1 =

14 + 4 =                           12 + 2 =                          16 + 2 =

13 + 0 =                           10 + 5 =                          15 + 0 = 

Phương pháp giải:

 Tính nhẩm rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

12 + 3 = 15             13 + 6 = 19                       12 + 1 = 13

14 + 4 = 18             12 + 2 = 14                       16 + 2 = 18

13 + 0 = 13              10 + 5 = 15                      15 + 0 = 15

Bài 3

Điền số thích hợp (theo mẫu):

 

Phương pháp giải:

 Lấy số ở cột đầu tiên cộng lần lượt với các số ở hàng thứ nhất rồi điền vào ô tương ứng của hàng thứ hai.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay