Bài 1, 2, 3 trang 94, 95 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 94, 95 SGK Toán 1. Bài 1: Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng, Bài 3: Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

Đề bài

1. Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng:

2. Dùng thước thẳng và bút để nối thành:

3. Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

Lời giải chi tiết

1.

Các đoạn thẳng là: MN, CD, KH, PQ, XY.

2.

3.

Hình 1: có 4 đoạn thẳng.

Hình 2: có 3 đoạn thẳng.

Hình 3: có 6 đoạn thẳng.

Loigiaihay.com

 

          

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Điểm. Đoạn thẳng