Bài 1, 2, 3 trang 94, 95 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3 trang 94, 95 SGK Toán 1. Bài 1: Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng, Bài 3: Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng:

Phương pháp giải:

- Mỗi một chấm xanh đậm, được kí hiệu bằng một chữ cái in hoa là một điểm.

- Dùng thước thẳng nối hai điểm thì tạo thành một đoạn thẳng, tên gọi của đoạn thẳng là hai điểm đầu mút viết liền.

Lời giải chi tiết:

- Các điểm đã cho trong hình là : M; N; C; D; K; H; P; Q; X; Y.

- Các đoạn thẳng là: MN, CD, KH, PQ, XY.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Dùng thước thẳng và bút để nối thành :

 

Phương pháp giải:

- Dùng thước thẳng nối hai điểm để tạo thành một đoạn thẳng.

- Kẻ số lượng đoạn thẳng bằng với yêu cầu của đề bài.

Lời giải chi tiết:


 

Bài 3

Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

 

Phương pháp giải:

Đếm số đoạn thẳng có trong mỗi hình rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm. 

Lời giải chi tiết:

Gọi các hình lần lượt là Hình 1; hình 2; hình 3

Hình 1: có 4 đoạn thẳng là: AB; BC; CD; AD.

Hình 2: có 3 đoạn thẳng là : MN; NP; MP.

Hình 3: có 6 đoạn thẳng là : OH; HG; GL; LK; KO; HK.

Cần điền vào chỗ trống như sau :

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay