Bài 1,2,3 trang 167 SGK Toán 1


Giải bài 1, 3 trang 167 SGK Toán 1. Bài 1: Nối đồng hồ với số chỉ giờ đúng,Bài 3: Nối mỗi câu với đồng hồ thích hợp (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Nối đồng hồ với số chỉ giờ đúng:

  

Phương pháp giải:

- Xác định vị trí của kim giờ và kim phút của từng đồng hồ; đọc giờ rồi nối với số chỉ giờ đúng.

- Khi kim phút chỉ vào số 12; kim giờ chỉ vào số nào thì đồng hồ đang chỉ giờ đó. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Quay các kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ :

a) 11 giờ;          b) 5 giờ;          c) 3 giờ;           d) 6 giờ;

e) 7 giờ;            g) 8 giờ;         h) 10 giờ;        i) 12 giờ. 

Phương pháp giải:

- Kim phút chỉ vào số 12.

- Kim giờ chỉ vào số nào thì đồng hồ chỉ giờ đó.

Lời giải chi tiết:

Em xoay các kim đồng hồ để được các hình như sau: 

Bài 3

Nối mỗi câu với đồng hồ thích hợp (theo mẫu):

 

Phương pháp giải:

Tìm đồng hồ đang chỉ giờ của từng câu rồi nối.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay