Bài 1, 2, 3, 4 trang 76, 77 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 76, 77 SGK Toán 1. Bài 1: Tính,Bài 2: Tính, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép toán thích hợp.

Đề bài

1. Tính:

2. Tính:

2 + 7 =            4 + 5 =             3 +  6 =            8  + 1 =

0 + 9 =            4 + 4 =             1 + 7 =              5 + 2 =

8 - 5 =             7 - 4 =              0 + 8 =              6 - 1 =

3. Tính:

4 + 5 =                          6 + 3 =                     1 + 8 =

4 + 1 + 4 =                    6 + 1 + 2 =                1 + 2 + 6 =

4 + 2 + 3 =                    6 + 3 + 0 =                1 + 5 + 3 =

4. Viết phép tính thích hợp:

Lời giải chi tiết

1.

2.

2 + 7 = 9         4 + 5 = 9             3 +  6 = 9                  8  + 1 = 9

0 + 9 = 9         4 + 4 = 8             1 + 7 = 8                   5 + 2 = 7

8 - 5 = 3          7 - 4 = 3              0 + 8 = 8                   6 - 1 = 5

3.

4 + 5 = 9                       6 + 3 = 9                      1 + 8 = 9

4 + 1 + 4 = 9                6 + 1 + 2 = 9               1 + 2 + 6 = 9

4 + 2 + 3 = 9                6 + 3 + 0 = 9               1 + 5 + 3 = 9

4.

a) 8 + 1 = 9;                       b) 7 + 2 = 9.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phép cộng trong phạm vi 9