Bài 1, 2, 3, 4 trang 73, 74 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 73, 74 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

 

Phương pháp giải:

Thực hiện trừ dọc các số rồi viết kết quả vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Tính:

1 + 7 =                           2 + 6 =                   4 + 4 =

8 - 1 =                            8 - 2 =                    8 -  4 = 

8 - 7 =                            8 - 6 =                    8 - 8 = 

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính với các số rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

1 + 7 = 8                 2 + 6 = 8             4 + 4 = 8

8 - 1 = 7                  8 - 2 = 6              8 -  4 = 4

8 - 7 = 1                  8 - 6 = 2              8 - 8 = 0

Bài 3

Tính:

8 - 4 =                       8 - 5 =                      8 - 8 =

8 - 1 - 3 =                  8 - 2 - 3 =                 8 - 0 =

8 - 2 - 2 =                  8 - 1 - 4 =                 8 + 0 = 

Phương pháp giải:

 Trừ các số lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

8 - 4 =  4                8 - 5 = 3               8 - 8 = 0

8 - 1 - 3 = 4            8 - 2 - 3 = 3          8 - 0 = 8

8 - 2 - 2 = 4            8 - 1 - 4 = 3          8 + 0 = 8

Bài 4

Viết phép tính thích hợp:

 

Phương pháp giải:

 Đếm số lượng các quả, số quả bị gạch đi rồi viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay