Bài 1, 2, 3, 4 trang 73, 74 SGK Toán 1

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 73, 74 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Đề bài

1. Tính:

2. Tính:

1 + 7 =                           2 + 6 =                   4 + 4 =

8 - 1 =                           8 - 2 =                    8 -  4 = 

8 - 7 =                           8 - 6 =                    8 - 8 =

3. Tính:

8 - 4 =                       8 - 5 =                      8 - 8 =

8 - 1 - 3 =                  8 - 2 - 3 =                 8 - 0 =

8 - 2 - 2 =                  8 - 1 - 4 =                 8 + 0 =

4. Viết phép tính thích hợp:

Lời giải chi tiết

1.

2.

1 + 7 = 8                 2 + 6 = 8             4 + 4 = 8

8 - 1 = 7                  8 - 2 = 6              8 -  4 = 4

8 - 7 = 1                  8 - 6 = 2              8 - 8 = 0

3.

 8 - 4 =  4               8 - 5 = 3               8 - 8 = 0

8 - 1 - 3 = 4            8 - 2 - 3 = 3          8 - 0 = 8

8 - 2 - 2 = 4            8 - 1 - 4 = 3          8 + 0 = 8

4.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phép trừ trong phạm vi 8